top of page
48390323_10156891174546228_8989520464976019456_n.jpeg

קורס מדריכי קרב מגע 

אח״מ / אבטחת צד שלישי.

מדריכי IKMF מביאים לכם את הטוב שבטוב ב-VIP והדרכה להגנה על צד שלישי לתפקידם, במידה ותעמוד בהצלחה בדרישות הקורס ותעבור את מבחני מיומנויות וידע, תקבל דיפלומת IKMF מאשרת אותך כמדריך הגנה על צד שלישי.

מטרות הקורס

במהלך הקורס ובסיומו, יקבלו המשתתפים את המדריך להגנת המדריכים, תמונות ולוגו בהם תוכלו להשתמש בפרסומות וליחסי ציבור בנושא, מאמרים שפורסמו ועשויים להתפרסם שוב, מערכי שיעורים, טופס בדיקה ועוד.

תקבלו דרגת הגנה בהתאם לקורס בו השתתפת:

קורס מדריכים יזכה את המשתתף בדיפלומה של מדריך שהונפקה על ידי הפדרציה הבינלאומית של קרב-מגה ודירוג זהב.

 

אם תעבור בהצלחה את קורס המדריכים, תהיה לך רישיון ללמד את נושא קרב-מגע הגנת VIP בחברות אבטחה או עם IKMF, (עד רמת ברונזה), הסמכות לפתוח ולערוך סמינרי שומרי ראש VIP וקבוצות רכבת. (מי שלא יעמוד בדרישות הקורס יקבל תעודת השתתפות, ויוכל למלא את דרישותיו בקורסים אחרים, הכשרות רגילות או סמינרים, תוך שנתיים לאחר הקורס המקורי).

 

לא מדריכים יקבלו דיפלומה ברמת כסף - שומר ראש חמוש. תעודת המדריך תופקד בידי המנהל שלך עד להשלמת ה-CIC.

 

נושאי ברונזה (5 ימים) בתכנית הלימודים:

· מהו אבטחה - הגדרות כלליות וסוגי אבטחה.

· תפקיד המאבטח בשגרה / חירום (לא חמוש).

· אבטחת מתקנים.

· סימנים חשודים מזהים.

· תשאול ובדיקה מקדימה.

· מניעת אבטחה (על פי החוק המקומי).

· סימולציה.

 

נושאי כסף (4 ימים - מתקדם) בתכנית הלימודים:

· מבוא לאבטחה.

· אבטחת VIP.

· אבטחת VIP בתנועה (בזמן הליכה).

· אבטחת VIP בתנועה (בעת הליכה) בזוגות.

· פרוטוקול לטיפול בחשד לפצצה.

· פרוטוקול מחבל מתאבד.

· נהיגה תפעולית.

· סריקת פצצות (ברכב).

· פרוטוקול לחימה ופרוטוקול ירי.

· תרחישים וסימולציה (כיתה ורחוב).

· טיפול בנשק.

· מטווח.

bottom of page