• Diff Digital

דיירקטור האיגוד במלטה הגיע לביקור בישראל

הדיירקטור של האיגוד במלטה הגיע לביקור ופגישה עם יו"ר והמדריך הראשי של האיגוד המאסטר אבי מויאל6 views0 comments