top of page

יום השנה ה-25 לפטירתו של אימי - אבי שיטת הקרב מגע

מאת אבי מויאל, יו"ר והמדריך הראשי של IKMF האיגוד הבינלאומי לקרב מגע.


ביום השנה (י"א בטבת תשפ"ג) ה-25 לפטירתו של אימי (IMI),

מורי וממציא שיטת הקרב מגע אני נזכר במפגש הראשון שלי איתו:

אני, בחור צעיר בן 16 שמגיע להתאמן בנתניה עם כל החגורות הבכירות.

הוא, אגדה שעליה שמעתי רק ממדריכיי.


אלי אביקזר ז"ל מעביר את האימון ולפתע הדלת נפתחת ואדם זקן עם מקל נכנס ומתיישב על קצה הספסל באולם.


חשבתי שסקרן מהרחוב בא לראות את האימון, אך היה נראה לי מוזר שאדם זקן יתעניין בקרב מגע.


"שורה אחת!" צועק אביקזר ובאופן אוטומטי כולנו פונים לשמאל, לקיר שעליו תלויה תמונתו של אימי מוכנים לקראת ה"קידה" המסורתית.


"חבורת מטומטמים" צועק אביקזר, "הזקן פה ואתם קדים קידה לקיר?".


"זה אימי" חלפה המחשבה בראשי וכולנו פנינו אליו לקידה.


שנים רבות חלפו מאז ותמיד שעשע אותי הזיכרון לאדם שהשפיע עלי ועל רבים בארץ וגם בעולם כל כך הרבה.


KIDA!

אבי.


לקריאה נוספת על אימי ליכטנפלד ז"ל, מייסד וממציא הקרב מגע - היכנסו לכאן.

71 views0 comments
bottom of page