top of page

ישראל תמיר ותמיר גלעד העבירו את שבועות עם מחנה קרב מגע ביוון

ישראל תמיר (מומחה 5) ותמיר גלעד (מומחה 5), מצוות המדריכים הגלובליים ה GIT של האיגוד הבינלאומי לקרב מגע העבירו במהלך חג השבועות מחנה אימונים בקרב מגע ביוון:

רוצים להתאמן קרב מגע בישראל? היכנסו עכשיו לרשימת המכונים שלנו.

ישראל תמיר מדריך במכוני האיגוד בפתח תקווה ואורנית - לפרטים.

12 views0 comments
bottom of page