• Diff Digital

אבי מויאל העביר קורס מדריכים ביוון

יו"ר האיגוד הבינלאומי לקרב מגע והמדריך הראשי, המאסטר אבי מויאל חזר מיוון לאחר שבחן את המדריכים החדשים שסיימו שם קורס מדריכים.


ברוכים הבאים למשפחה
2 views0 comments