• IKMF ISRAEL

כיצד להתמודד עם תקיפת סכין

בתקופה האחרונה אנו עדים להתעוררות בפיגועים כאשר המחבלים תוקפים עוברי אורח באמצעות סכינים וגרזנים.


שיטת הקרב מגע היא המובילה בעולם להתמודדות עם תקיפות נשק קר, מתוך הראייה של מייסד השיטה אימי ליכטנפלד שכל אדם יוכל ללכת בשלום.


בסרטון הבא, מוצגות טכניקות בסיסיות להתמודדות עם תקיפת סכין:אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ולהתאמן וללמוד להגן על עצמכם וקרוביכם.


326 views0 comments