top of page

קורס מדריכי קרב מגע צבאי יתקיים ב 9-17 במאי בישראל

Updated: May 19, 2022

כל המקומות כבר נתפסו לקורס המבוקש. הקורס היחידי שמקיף את כל הטכניקות והטקטיקות מעולם הקרב מגע והידע הדרוש לחייל לצורך ביצוע משימותיו הצבאיות. הקורס גם מכשיר מדריכים על מנת שיוכלו להעביר את הידע הלאה לחיילים. את הקורס יעבירו היו"ר והמדריך הראשי של האיגוד, המאסטר אבי מויאל, חבר בצוות המדריכים הגלובלי ור' חטיבת קרב מגע צבאי וכוחות מיוחדים באיגוד ישראל כהן (מומחה 4) והמדריך הטקטי של האיגוד דורון בלחסן. הקורס יתקיים בקיסריה בתאריכים 9-17 במאי.

17 views0 comments
bottom of page