• IKMF ISRAEL

קורס MIC 2022 מדריכי קרב מגע צבאיים יצא לדרך הבוקר בקיסריה

הקורס המבוקש למדריכי קרב מגע צבאיים MIC יצא לדרך הבוקר בקיסריה
בהצלחה לכל המשתתפים

36 views0 comments