top of page

קורס מדריכי הגנה עצמית לנשים התקיים בארה"ב

פאולה מאיירס מהצוות הבינלאומי של האיגוד הבינלאומי לקרב מגע העבירה בתחילת אפריל קורס מדריכי הגנה עצמית לנשים בארצות הברית
3 views0 comments
bottom of page